12.5.16

Swydd Wag - Job Vacancy

Mae swydd 7.5 awr yr wythnos ar gael yng nghegin yr ysgol.  Cysylltwch efo cwmni Caterlink ar 01248 750917 am fwy o wybodaeth.

There is a vacancy in the school kitchen - 7.5 hours per week.  Contact Caterlink on 01248 750917 for further information.  


No comments: