25.5.16

British Gas

Diolch i hogia British Gas am beintio o amgylch yr ysgol wythnos yma.  Rydym yn gwerthfawrogi ymrwymiad y cwmni a'i staff i helpu yn y gymuned.  

Thanks to the gents from British Gas for painting around the school this week.  We appreciate the commitment of the company and staff to help in the community.  


No comments: