26.5.16

Celf - Art

Gwaith celf Dosbarth Mrs Owen mewn arddull Rhufeinig.

Artwork from Mrs Owen's class in a Roman style.  


25.5.16

British Gas

Diolch i hogia British Gas am beintio o amgylch yr ysgol wythnos yma.  Rydym yn gwerthfawrogi ymrwymiad y cwmni a'i staff i helpu yn y gymuned.  

Thanks to the gents from British Gas for painting around the school this week.  We appreciate the commitment of the company and staff to help in the community.  


20.5.16

Glan Llyn 2016

Rydym wedi creu albwm ar gyfer lluniau Glan Llyn 2016 yma.  Gobeithiwn ychwanegu lluniau yn ystod y penwythnos os yw'r technoleg yn caniatau...

We've created an album for Glan Llyn 2016 pictures here.  We hope to add pictures to the album during the weekend if technology allows...


16.5.16

Ymweliad Stena - Stena Visit


Diolch i Miss Tuck, Mr Cave a thîm Stena am drefnu ymweliad i borthladd Caergybi ar gyfer blwyddyn 1 wythnos diwethaf!  Mwy o luniau yn yr albwm Blwyddyn 1.

Thank you to Miss Tuck, Mr Cave and the team at Stena for organising a visit to Holyhead port for Year 1 last week!  More images in the year 1 album.
12.5.16

Swydd Wag - Job Vacancy

Mae swydd 7.5 awr yr wythnos ar gael yng nghegin yr ysgol.  Cysylltwch efo cwmni Caterlink ar 01248 750917 am fwy o wybodaeth.

There is a vacancy in the school kitchen - 7.5 hours per week.  Contact Caterlink on 01248 750917 for further information.