13.3.16

Rheolwyr Banc Ysgol Kingsland - Ysgol Kingsland's Bank Managers

Mae rheolwyr banc Ysgol Kingsland yn casglu pres gan aelodau'r undeb credyd yn wythnosol ac yn ei brosesu efo cefnogaeth Carl o MonCF.  Rydym yn gobeithio datblygu sgiliau rhif yr aelodau a'u dysgu am reoli arian.

Ysgol Kingsland's bank managers collect money on a weekly basis from members of our credit union and process it with the help of Carl from MonCF.  We hope to develop the numeracy sills of the members and teach them about managing money.
No comments: