25.3.16

Naid Noddedig - Sponsored Bounce

Diolch am eich cefnogaeth ddoe - roedd y plant wedi mwynhau'r diwrnod Naid Noddedig yn arw.  Mae yna arian ar ol i'w gasglu yn ystod y gwyliau felly byddwn yn cyhoeddi'r swm terfynol ar gychwyn Tymor yr Haf.

Thanks for your support yesterday - the children enjoyed the Sponsored Bounce very much.  There is money still to collect during the holidays so we'll let you know the grand total at the start of the Summer Term.  


No comments: