2.3.16

Gwyddoniaeth yn y Cyfnod Sylfaen - Science in the Foundation Phase

Mrs Bidwell yw ein cydlynydd Gwyddoniaeth a mae'n dysgu plant o flynyddoedd M-5 yn wythnosol.  Dyma merch yn y dosbarth derbyn yn archwilio!  Mwy o luniau yn albwm y feithrin.

Mrs Bidwell is our Science coordinator and takes children from years N-5 on a weekly basis.  Here we see a girl in the reception class investigating!  More pictures in the Reception class album.


No comments: