1.3.16

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi Sant - St David's Day Celebrations

Fe wnaethom ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant gyda gwasanaeth arbennig, cinio rhost a pherfformiad gan gôr yr ysgol.

We celebrated St David's Day with a special service, a roast dinner, and a performance from the school choir.


No comments: