29.3.16

Bwydlen Mor Ladron - Pirate Menu

Darparwyd cinio mor ladron yn gegin yr ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor.  Fe welwch luniau o rai o'r plant a staff yn eu gwisgoedd yn yr albwm amser cinio yma.  

A pirate menu was provided in the school kitchen on the last day of term.  You can see some of the pictures of the children and staff in their costumes in the dinner time album here.  
No comments: