10.3.16

Athletau - Athletics

Dyma plant Dosbarth Mrs Owen yn mwynhau sesiwn athletau yn yr haul heddiw.

Here are children in Mrs Owen's class enjoying an athletics session in the sun today. 


No comments: