21.2.16

Paid Cyffwrdd, Dweud - Don't Touch, Tell

Cafodd y plant cyflwyniad gyda negeseuon pwysig am ddiogelwch cyn y gwyliau.

The children received a presentation with important safety messaged before the holidays.  


No comments: