6.2.16

Job Opportunity at Ysgol Kingsland - Cyfle i Weithio yn Ysgol Kingsland

Mae Ysgol Kingsland yn chwilio am glerc i'r corff llywodraethu. Cyflog £400 y flwyddyn.  Am fwy o fanlyion, ac i argraffu ffurflen gais, cliciwch yma.  Dyddiad cau, 19/02/16.  

Ysgol Kingsland are seeking a clerk for the governing body. Salary £400 per annum.  For more details, and to print an application form, click here.  Closing date, 19/02/16.  
No comments: