4.2.16

Confucius Institute - Sefydliad Confucius

Diolch i staff a myfyrwyr y Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor am ddarparu gweithgareddau diwylianol i rai o blant yr Adran Iau heddiw!

Thank you to the staff and students of Bangor University's Confucius Institute for providing cultural activities for some of our junior department today!


No comments: