21.2.16

Paid Cyffwrdd, Dweud - Don't Touch, Tell

Cafodd y plant cyflwyniad gyda negeseuon pwysig am ddiogelwch cyn y gwyliau.

The children received a presentation with important safety messaged before the holidays.  


6.2.16

Job Opportunity at Ysgol Kingsland - Cyfle i Weithio yn Ysgol Kingsland

Mae Ysgol Kingsland yn chwilio am glerc i'r corff llywodraethu. Cyflog £400 y flwyddyn.  Am fwy o fanlyion, ac i argraffu ffurflen gais, cliciwch yma.  Dyddiad cau, 19/02/16.  

Ysgol Kingsland are seeking a clerk for the governing body. Salary £400 per annum.  For more details, and to print an application form, click here.  Closing date, 19/02/16.  




4.2.16

Confucius Institute - Sefydliad Confucius

Diolch i staff a myfyrwyr y Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor am ddarparu gweithgareddau diwylianol i rai o blant yr Adran Iau heddiw!

Thank you to the staff and students of Bangor University's Confucius Institute for providing cultural activities for some of our junior department today!


2.2.16

Bardd Plant Cymru - Welsh Children's Laureate

Daeth Anni Llyn, Bardd Plant Cymru, i weithio efo Dosbarth Mr Pawson heddiw.

Anni Llyn, the Welsh Children's Laureate, came to work with Mr Pawson's class today.