14.1.16

Kitchen Skills - Sgiliau Gegin

Daeth cwmni Caterlink i weithio efo rhai o'r plant heddiw ar sgiliau defnyddio cyllell.

Caterlink came to work with some of the children yesterday to work with some of the children on knife skills.  


No comments: