13.1.16

Apply now for September 2016 places at Ysgol Kingsland - Gwnewch cais rwan am lefydd Mis Medi 2016 yn Ysgol Kingsland

Mar ffurflenni gais ar gyfer ein dosbarthiadau meithrin a derbyn, Medi 2016 ar gael o'r ysgol nawr, i'w ddychwelyd i'r Adran Dysgu Gydol Oes yn Llangefni erbyn Mawrth 1af.

Dosbarth Meithrin:  dosbarth rhan amser ar gyfer plant sydd yn 3 cyn Medi 1af 2016.
Dosbarth Derbyn:  dosbarth llawn amser ar gyfer plant sydd yn 4 cyn Medi 1af 2016.

Hefyd, cofiwch fod Caban Kingsland yn cynnig darpariaeth ar gyfer plant o ddau a hanner oed.  

Application forms for our nursery and reception classes, September 2016 are available from the school now, to be returned to the Department of Lifelong Learning in Llangefni by March 1st.

Nursery Class:  a part time class for children who will be 3 before September 1st 2016.
Reception Class:  a full time class for children who will be 4 before September 1st 2016.

Also, remember that Caban Kingsland offer a service for children from two and a half years old.  

No comments: