8.12.15

Trefniadau Sioe Nadolig - Christmas Show Arrangements

Doors open for tomorrow's matinee performance at 1.15pm, for a 1.30pm start.  For the evening performances on Wednesday and Thursday,  please take the children to their classes through the side doors they use in the mornings.  Doors will open at 5:40pm, and the main entrance will open for ticket holders shortly afterwards for a 6pm performance.   We hope you enjoy the show!

Drysau yn agor ar gyfer perfformiad prynhawn yfory am 1.15pm, i gychwyn am 1.30pm.  Ar gyfer y perfformiadau nos Fercher a nos Iau, a fyddech cystal â chymryd y plant i'w dosbarthiadau trwy'r drysau ochr.  Byddant yn agor am 5.40pm, gyda'r brif fynedfa yn agor ar gyfer y sawl sydd efo tocynnau toc ar ôl hynny, er mwyn cychwyn am 6pm.  Gobeithio byddwch yn mwynhau'r sioe!


No comments: