11.12.15

Prosiect STEM Project

Mae plant Dosbarth Mr Pawson wedi cychwyn prosiect Gwyddoniaeth, Technoleg, Perianneg a Mathemateg, mewn cyd-gysylltiad efo Prifysgol Bangor, Ymestyn yn Ehangach, Theatr Clwyd,  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac EDT Open Industry.  

Mr Pawson's class have started a Science, Technology, Engineering and Mathematics project in conjunction with Bangor University, Reaching Wider, Theatr Clwyd, North Wales Economics Ambitions Board, and EDT Open Industry.  
No comments: