19.12.15

Stori'r Geni - Nursery Nativity

Mae lluniau o ddosbarth Mrs Bidwell yn perfformio Stori'r Geni wedi eu hychwanegu i'r albwm Nadolig yma.

Pictures of Mrs Bidwell's class performing the Nativity have been added to the Christmas album here.
16.12.15

Ymweliad Santa - Santa Visited

Daeth Santa i weld adran y babanod heddiw efo anrhegion i'r plant.

Santa came to the infants' department today with gifts for the children.Cinio Nadolig - Christmas Dinner

Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig bendigedig heddiw.

Thank you to the kitchen staff for a wonderful Christmas dinner today.  Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i enillwyr cystadleuaeth Kingsland's Got Talent 2015!

Congratulations to the winners of Kingsland's Got Talent 2015!


11.12.15

Prosiect STEM Project

Mae plant Dosbarth Mr Pawson wedi cychwyn prosiect Gwyddoniaeth, Technoleg, Perianneg a Mathemateg, mewn cyd-gysylltiad efo Prifysgol Bangor, Ymestyn yn Ehangach, Theatr Clwyd,  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac EDT Open Industry.  

Mr Pawson's class have started a Science, Technology, Engineering and Mathematics project in conjunction with Bangor University, Reaching Wider, Theatr Clwyd, North Wales Economics Ambitions Board, and EDT Open Industry.  
10.12.15

Sioeau Nadolig - Christmas Shows

Diolch i bawb oedd wedi cyfrannu at lwyddiant ein sioeau Nadolig eleni.  Mae albwm o luniau yn ein Oriel Picasa yma, gyda mwy ar y ffordd yfory.

Thank you to everyone who contributed to the success of our Christmas shows this year.  An album of images can be viewed in our Picasa Gallery here, with more to be added tomorrow.  

8.12.15

Trefniadau Sioe Nadolig - Christmas Show Arrangements

Doors open for tomorrow's matinee performance at 1.15pm, for a 1.30pm start.  For the evening performances on Wednesday and Thursday,  please take the children to their classes through the side doors they use in the mornings.  Doors will open at 5:40pm, and the main entrance will open for ticket holders shortly afterwards for a 6pm performance.   We hope you enjoy the show!

Drysau yn agor ar gyfer perfformiad prynhawn yfory am 1.15pm, i gychwyn am 1.30pm.  Ar gyfer y perfformiadau nos Fercher a nos Iau, a fyddech cystal â chymryd y plant i'w dosbarthiadau trwy'r drysau ochr.  Byddant yn agor am 5.40pm, gyda'r brif fynedfa yn agor ar gyfer y sawl sydd efo tocynnau toc ar ôl hynny, er mwyn cychwyn am 6pm.  Gobeithio byddwch yn mwynhau'r sioe!