12.11.15

Rhifedd yn y Cyfnod Sylfaen - Numeracy in the Foundation Phase


Done well, the Foundation Phase is about providing learning experiences in imaginative way that caters for children who are visual, audial and kinaesthetic (tactile) learners.  Today, Year 2 learnt about tally charts, helping Boo Boo the panda to count down the days to his birthday.  More pictures in the class album.

Ar ei orau, mae'r Cyfnod Sylfaen yn ymwneud a darparu profiadau dysgu mewn ffyrdd dychmygol i blant mewn modd sydd yn ystyried gofynion dysgwyr gweledol, clywedol a chinesthetig.  Heddiw, bu blwyddyn 2 yn dysgu am siartiau tali, trwy helpu Boo Boo y panda i gyfri i lawr y diwrnodau tan ei benblwydd. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.  
No comments: