17.10.15

Cinio Cwpan y Byd - World Cup Dinner

Diolch i staff y gegin am addurno'r neuadd ddoe i ddathlu Cwpan y Byd Rygbi 2015.  Cawsom wledd, a daeth nifer o blant i'r ysgol mewn gwisg ffansi!  Mwy o luniau yn ein oriel Picasa.

Thank you to the kitchen staff for decorating the hall yesterday to celebrate the 2015 Rugby World Cup.  We had a feast, and a number of children came to school in fancy dress!  More pictures in our Picasa gallery.  


No comments: