20.10.15

Amser Chwarae - Playtime


Rydym wedi ychwanegu lluniau i'n albwm 'Amser Chwarae' yn yr oriel Picasa ar ein gwefan.

We've added images to the 'Playtime' album in the Picasa gallery on our website.  17.10.15

Cinio Cwpan y Byd - World Cup Dinner

Diolch i staff y gegin am addurno'r neuadd ddoe i ddathlu Cwpan y Byd Rygbi 2015.  Cawsom wledd, a daeth nifer o blant i'r ysgol mewn gwisg ffansi!  Mwy o luniau yn ein oriel Picasa.

Thank you to the kitchen staff for decorating the hall yesterday to celebrate the 2015 Rugby World Cup.  We had a feast, and a number of children came to school in fancy dress!  More pictures in our Picasa gallery.  


12.10.15

Tai Crynion - Celtic Roundhouses

Mae plant yr Adran Iau yn cael cyfle i ymweld a thai crynion Llanddeusant wythnos yma.  Mwy o luniau yma.  

Children in the Junior department have the opportunity to visit the Celtic Roundhouses in Llanddeusant this week.  More images here.