29.9.15

Ymchwiliad Gwyddonol - Scientific Investigation

Ydi plant sydd efo coesau hir yn gallu neidio yn bellach?  Dyma rhai o blant yr adran iau yn mynd ati i ymchwilio!

Can children with longer legs jump further?  Here are some children from the junior department investigating!

No comments: