4.9.15

Dosbarth Derbyn - Reception Class

There's a class album for the Reception Class in our Picasa Gallery, here.  Remember to check back regularly for more photos - they won't all appear on the main site or on Facebook.

Mae gennym albwm ar gyfer y Dosbath Derbyn yn ein galeri Picasa, yma.  Cofiwch i ail ymweld yn reolaidd i weld mwy o luniau - ni fydd bob un yn ymddangos ar y prif wefan ac ar Facebook.  
No comments: