12.7.15

Theatr Plant - Children's Theatre

Daeth y Theatr Plant y West Midlands i'r ysgol wythnos diwethaf efo sioe ar gyfer y plant.  Diolch am eich ymdrechion i godi arian yn ystod y flwyddyn sydd yn ein galluogi i ddarparu profiadau fel hyn.

The West Midlands Children's Theatre visited the school last week with a show for the children.  Thanks for your fundraising efforts throughout the year which allow us to provide the children with experiences like this.  


No comments: