9.7.15

Siarter Iaith Gymraeg - Welsh Language Charter

Mae Ysgol Kingsland wedi ymrwymo i'r Siarter Iaith.  Nod syml y siarter iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg. Mewn gair, cael plant i siarad Cymraeg.  Mae'r siarter iaith yn goyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.  


Ysgol Kingsland is commited to the Welsh Language Charter.  The simple objective of the Welsh Language Charter is to lead to an increase in the children's use of Welsh socially.  In a word, to get children to speak Welsh.  The charter asks for the commitment of every member of the school community - the school council, the pupils, the workforce, parents, governors and the wider community in order to ensure complete ownership of it.  No comments: