11.7.15

Profion Blasu Caterlink - Caterlink Taste Testing

Daeth cwmni arlwyaeth Caterlink i Ysgol Kingsland wythnos diwethaf gyda sesiwn profion blasu ar gyfer dosbarth Mrs Hood.  

School caterers Caterlink visited Ysgol Kingsland with a taste testing session for Mrs Hood's class last week.


No comments: