13.7.15

Mabolgampau - Sports Day


"Plan C" - Sports Day will be held on Wednesday, July 15th.  10am start for the Infants (Nursery up to Year 2) and 1.15pm start for the Juniors (Years 3-6).

"Plan C" - byddwn yn cynnal ein mabolgampau Dydd Mercher, Gorffennaf 15fed.  Babanod i gychwyn am 10am (Meithrin-Bl2) a'r Adran Iau o 1.15pm (Bl3-6).


No comments: