30.6.15

Ymweliad Conwy - Conwy Visit

Aeth plant gwaelod yr Adran Iau i Gonwy heddiw, lle cawsant gyfle i ddysgu am y castell, ymweld â Phlas Mawr, a chymryd rhan mewn gweithdy celf yn yr Academi Frenhinol Gymreig.  Mwy o luniau yma.

The children of the Lower Juniors visited Conwy today, where they had the chance to learn about the castle, visit Plas Mawr, and take part in an art workshop at the Royal Cambrian Academy.  More images hereNo comments: