4.6.15

Gwyddoniaeth - Science

Dyma eneth yn y dosbarth Derbyn yn dysgu am blanhigion.

Here's a girl in the Reception class learning about plants.  


No comments: