11.6.15

Gorsaf Dân - Fire Station

Aeth plant Blwyddyn 1 i lawr i'r orsaf dan heddiw. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Our year 1 children visited the fire station today.  More pics in the class album.

No comments: