30.6.15

Ymweliad Conwy - Conwy Visit

Aeth plant gwaelod yr Adran Iau i Gonwy heddiw, lle cawsant gyfle i ddysgu am y castell, ymweld â Phlas Mawr, a chymryd rhan mewn gweithdy celf yn yr Academi Frenhinol Gymreig.  Mwy o luniau yma.

The children of the Lower Juniors visited Conwy today, where they had the chance to learn about the castle, visit Plas Mawr, and take part in an art workshop at the Royal Cambrian Academy.  More images here29.6.15

Meithrin - Nursery

Mwy o luniau yn albwm y meithrin o ymweliad heddiw i ganolfan yr Empire.

More pictures in the nursery album from today's visit to the Empire complex.  Cymorth Cristnogol - Christian Aid

Dyma capteiniaid Ysgol Kingsland yn cynrychioli'r ysgol yn y gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn eglwys Santes Fair dydd Gwener diwethaf.

Here are Ysgol Kingsland's captains representing the school in last week's Christian Aid service at St Mary's church.  
28.6.15

Ffair Haf - Summer Fair

We raised £1350 at Friday night's Summer Fair - and had plenty of fun in the process; thanks to all for your support!

Codwyd £1350 yn Ffair Haf nos Wener - a cawsom digon o hwyl hefyd; diolch am eich cefnogaeth!


15.6.15

Dylunio a Thechnoleg - Design and Technology

Dyma rai o 'keyrings' plant dosbarth Mrs Owen, canlyniad eu prosiect Dylunio a Thechnoleg.

Here are some of the keyrings created by pupils in Mrs Owen's class as part of their Design and Technology project.  

11.6.15

Gorsaf Dân - Fire Station

Aeth plant Blwyddyn 1 i lawr i'r orsaf dan heddiw. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Our year 1 children visited the fire station today.  More pics in the class album.

Cymorth Cyntaf - First Aid


4.6.15

Gwyddoniaeth - Science

Dyma eneth yn y dosbarth Derbyn yn dysgu am blanhigion.

Here's a girl in the Reception class learning about plants.