15.5.15

Pel Droed - Football

Canlyniad da yn erbyn Y Parc heddiw - da iawn chi, hogia.

A good result against Parc today - well done boys.  

14.5.15

Artist Tsieineaidd - Chinese Artist

Daeth artist Tsieineaidd i'r ysgol i weithio efo Blwyddyn 6 heddiw.  

A Chinese artist visited to work with Year 6 today.  7.5.15

Glan Llyn 2015

Rydym wedi creu albwm ar gyfer lluniau Glan Llyn 2015 yma.  Byddwn yn ychwanegu ato yn ystod y penwythnos.

We've created an album for Glan Llyn 2015 pictures here.  We'll be adding to it throughout the weekend.  


4.5.15

Gwasanaeth Tan - Fire Service

Daeth y Gwasanaeth Tan i drafod diogelwch efo blynyddoedd 2 a 5 wythnos diwethaf.

The Fire Service visited years 2 and 5 to discuss safety last week.   


3.5.15

Coginio - Cookery

Mwy o luniau o brosiect coginio blwyddyn 6 yma.

More pictures of year 6's cookery project here.