30.4.15

Cyfri Arian - Counting Money


Defnyddio technoleg gwybodaeth i ymarfer cyfri arian yn y dosbarth Derbyn.

Using ICT to practise counting money in the Reception class.