5.3.15

Milfeddyg - Vet

Daeth ddau filfeddyg lleol i'r ysgol ddoe i weld plant Blwyddyn 1 sydd wedi bod yn dysgu am anifeiliaid.

Two local vets visited the school yesterday to see pupils in Year 1 who have been learning about animals.  


No comments: