13.2.15

Cyflwyniad Amser Chwarae - Playtime Presentation

Two boys delivered a presentation to their peers at Ysgol Bryngwran this week on the play opportunities we have for children at our school.  They were joined by a couple of representatives from the School Council who took part in a questions and answer session.  Later, pupils from Ysgol Bryngwran visited our school for a guided tour.

Aeth dau o fechgyn blwyddyn chwech i Ysgol Bryngwran wythnos yma i wneud cyflwyniad i'r plant ar y cyfleoedd rydym yn darparu ar gyfer chwarae yn ein hysgol.  Roedd cyfle i'r plant gofyn cwestiynau iddynt hwy, a  dau aelod o'r Cyngor Ysgol.  Wedyn, daeth rhai o ddisgyblion Ysgol Bryngwran i Kingsland i weld y  ddarpariaeth.  
No comments: