15.1.15

September Intake - Mynediad Mis Medi


Now available: application forms for next September's Nursery (age 3) and Reception (age 4) classes, to be returned to the Education Department before March 2nd.  Registration process for all local primaries now open.  

Ar gael nawr:  ffurflenni gais ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (3 oed) a Derbyn (4 oed) Mis Medi nesaf, i'w ddychwelyd i'r Adran Addysg cyn Mawrth 2il.  Proses cofrestru ar gyfer ysgolion lleol i gyd ar agor nawr.  


No comments: