15.1.15

Cartrefi - Homes


The current theme in Year 1 is 'homes'.  This week they have been writing about the 'Three Little Pigs'.

'Cartrefi' yw'r thema bresennol ym mlwyddyn 1.  Wythnos yma maent wedi bod yn ysgrifennu am y 'Tri Mochyn Bach'.

No comments: