22.1.15

Andy Dime One

Graffiti artist Andy Dime One returned to the school this week to liven up the walls of the hall.  The front of the hall now features a window which overlooks South Stack.  Through the window we can see Kingsland's four ships sailing (in order, depending on the number of ship points collected by the children each week).  On the right is a bookcase which is home to the weekly trophy, seen here decorated in Cambria's colours, and a scroll which lists the winning ships an their captains from previous years.  Thank you Andy - a fantastic job!

Dychwelodd yr artist graffiti Andy Dime One i'r ysgol wythnos yma i beintio waliau'r neuadd.  Gallwch weld Ynys Lawd trwy'r ffenest newydd yn du blaen y neuadd.  Hefyd mae llongau Kingsland i'w weld yn hwylio mewn trefn (yn dibynnu ar y nifer o bwyntiau llong mae'r plant wedi casglu bob wythnos). Ar yr ochr dde mae'r gwpan arian i'w weld ar y silff llyfrau, gyda rhubanau coch Cambria arno wythnos yma, a sgrôl sydd yn arddangos enwau'r llongau buddugol o'r blynyddoedd blaenorol a'u capteiniaid.  Diolch, Andy - gwaith gwych!No comments: