17.12.14

Kingsland's Got Talent


Dyma enillwyr cystadleuaeth 'Kingsland's Got Talent' eleni - llongyfarchiadau i'r tair ohonynt!

Here are the winners of this year's 'Kingsland's Got Talent' competition - congratulations to the three of them!


15.12.14

Disgo Nadolig - Christmas Disco


Diolch i DJ Steve am ddarparu'r adloniant heno!

Thank you to DJ Steve for providing the entertainment this evening!


Crefft Nadoligaidd - Christmas Crafts

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi bod yn dylunio crefftau Nadoligaidd.  Mwy o esiamplau yn albwm y dosbarth.  

Mr Pawson's class have been designing Christmas crafts.  More examples in their class album.


7.12.14

Cinio Nadolig - Christmas Dinner


Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn!

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!
Noson Garolau - Carol Evening


Aeth cor Urdd Kingsland i gapel Hyfrydle nos Iau diwethaf i ganu yn y noson garolau.

Kingsland Urdd's choir went to Hyfrydle chapel on Thursday night to perform in the carol evening.  2.12.14

Nadolig 2014 - Christmas 2014


Rydym wedi creu albwm 'Nadolig 2014' yn ein oriel Picasa, yma.  Byddwn yn ychwaegu ato yn y dyddiau nesaf.  

We've created a 'Christmas 2014' album in our Picasa gallery, here.  We'll be adding to it over the next  few days.  
1.12.14

Bocsus Esgidiau - Shoe Boxes

Thank you to those who brought boxes of Christmas gifts to school.  Here's a video showing what happens to them after they are picked up from school.

Diolch am eich rhoddion o focsys o anrhegion Nadolig.  Dyma fideo sydd yn dangos beth sy'n digwydd iddynt ar iddynt gael eu casglu o'r ysgol.