13.11.14

Ymweliad Harri'r VII - Henry VII's Visit

Daeth Harri'r VII i'r ysgol heddiw, diolch i gwmni drama 'Mewn Cymeriad'.  Mae'r adran Iau yn astudio'r Tuduriaid eleni.  

Henry VII visited school today, thanks to the 'In Character' drama company.  The Junior department are studying the Tudors this year.


  

No comments: