28.11.14

Priodas - Wedding

The theme in Mrs Williams' class is 'Celebrations'.  We've added pictures of their class wedding to their Picasa album!

'Dathliadau' yw thema dosbarth Mrs Williams.  Rydym wedi ychwanegu lluniau o briodas y dosbarth i'w albwm Picasa!


No comments: