17.11.14

Cynhadledd Bywyd Ysgol - School Life Conference

Diolch i'r ddau fachgen yma am fynychu'r Gynhadledd Bywyd Ysgol heddiw.  Cawsant ganmoliaeth gan y gynulleidfa am helpu'r pennaeth i gyflwyno gweledigaeth yr ysgol ynglŷn â chyfleoedd i blant chwarae, ac am ateb eu cwestiynau gyda hyder.  

Thank you to these two boys for attending the School Life Conference today.  They received praise from the audience for helping the headteacher to present the school's vision with regards to play opportunities, and for answering their questions with confidence.  


No comments: