26.11.14

Air Ambulance - Ambiwlans Awyr

The school has sent a donation to the local Air Ambulance in memory of David John Williams, who passed away suddenly last week.  Better known in our school as 'DJ Dafydd John', a whole generation of our children will remember him as the friendly DJ in their annual Christmas disco.  He will be greatly missed.  

Mae'r ysgol wedi gyrru rhodd i'r Ambiwlans Awyr lleol er cof am David John Williams, ar ôl iddo farw yn frawychus o sydyn wythnos diwethaf.  Roeddwn yn ei adnabod yn well yn ein hysgol ni fel 'DJ Dafydd John', gyda chenhedlaeth gyfan o blant Kingsland yn ei gofio fel y DJ gyfeillgar yn eu disgo Nadolig blynyddol.  Byddwn yn ei fethu yn fawr iawn. 


No comments: