6.10.14

Rhifedd yn y feithrin a derbyn - Numeracy in the nursery and reception

Click below to see a video of numeracy activites in the foundation phase.  

Cliciwch isod i weld fideo o weithgareddau rhifedd yn y cyfnod sylfaen.

No comments: