15.10.14

Blwyddyn 7 - Year 7

Braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 7 yn ymweld heddiw a chlywed eu straeon o'r uwchradd.

It was nice to see Year 7 visit today and to hear their stories from the high school.  


No comments: