23.10.14

Elusen - Dog's Trust - Charity

Fe wnaeth dosbarth Mrs Owen gwerthu lolipops ia heddiw i godi arian ar gyfer yr elusen 'Dog's Trust'.  Codwyd £50 - diolch i bawb!

Mrs Owen's class organised a sale of ice lollies in aid of the Dog's Trust today.  £50 raised - thank you all!
19.10.14

Caergybi a'r Iseldiroedd - Holyhead and the Netherlands

Cynrychiolwyd yr ysgol gan aelodau o'r 'Sea Cadets' mewn seremoni i gofio'r cyswllt hanesyddol o'r ail ryfel byd  rhwng Caergybi a'r Iseldiroedd ar brynhawn Dydd Gwener.

Members of Holyhead's Sea Cadets represented the school at a ceremony on Friday which commemorated Holyhead's links with the Netherlands, forged during the Second World War.
15.10.14

Ymweliad Oriel Mon - Oriel Mon Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i Oriel Mon heddiw i gymryd rhan mewn gweithdy celf.  

Mrs Owen's class visited Oriel Mon today to take part in an art workshop.  


Blwyddyn 7 - Year 7

Braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 7 yn ymweld heddiw a chlywed eu straeon o'r uwchradd.

It was nice to see Year 7 visit today and to hear their stories from the high school.  


9.10.14

Diogelwch ar y we - Internet safety

Dyma rai o bosteri Dosbarth Mrs Owen sy'n rhannu negeseuon am ddiogelwch ar y we.

Here are some posters from Mrs Owen's class which share messages about internet safety.  


6.10.14

Rhifedd yn y feithrin a derbyn - Numeracy in the nursery and reception

Click below to see a video of numeracy activites in the foundation phase.  

Cliciwch isod i weld fideo o weithgareddau rhifedd yn y cyfnod sylfaen.

3.10.14

Meithrin - Nursery

Cofiwch ail-ymweld ag albwm y Feithrin yn ein oriel Picasa i weld y lluniau mwyaf diweddar.

Remember to return to the Nursery album in our Picasa gallery to see the latest pictures.  


2.10.14

Dathliadau - Celebrations

Dathliadau yw'r thema ym Mlwyddyn un ar hyn o bryd.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i Oriel Picasa y dosbarth.

The theme in Year 1 at the moment is Celebrations.  We've added more pictures to the class Picasa Album.