17.9.14

Ymweliad Tesco - Tesco Visit

Mae Blwyddyn 2 yn coginio wythnos yma.  Dyma nhw yn ymweld â Tesco i brynu'r cynhwysion.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth, yma.  

Year 2 are cooking this week. Here they are visiting Tesco today to pick up the ingredients.  More pictures in their class album, here.  


No comments: