2.9.14

Gardd yr Ysgol - School Garden

The school garden was ransacked during the holidays.  It is a place that has brought joy to many children over the past six years.  Maths, reading and writing are certainly important, but I believe that the most valuable lessons we can teach our children are about caring and respect - the school garden has been a valuable resource for achieving this, and will be again sooner rather than later.  I thought about posting pictures of the damage, but decided against it - instead here are some pictures of the children who have passed through the school, all happy and with bundles of enthusiasm.  A timely reminder at the start of term of what we all strive to do here - put a smile on the faces of our pupils and inspire them.  


Cafodd ardd yr ysgol ei ddinistrio yn ystod y gwyliau.  Mae hi'n lle sydd wedi dod a phleser i nifer fawr o blant dros y chwe blynedd diwethaf.  Er bod maths, darllen ac ysgrifennu yn sicr yn bwysig, credaf fod dysgu ein plant am ofalu a pharch yn bwysicach byth - mae gardd yr ysgol wedi bod yn adnodd gwerthfawr wrth geisio gwneud hyn, ac mi fydd eto.  Meddyliais am gyhoeddi lluniau o'r difrod, ond penderfynais yn erbyn gwneud - yn lle dyma luniau o rhai o'r plant sydd wedi pasio trwy'r ysgol, pob un ohonynt yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd.  Ar ddechrau'r tymor, mae'n ein hatgoffa o'r hyn yr ydym i gyd yn ceisio gwneud yma yn yr ysgol - ysbrydoli'r plant a rhoi gwen ar eu hwynebau.   


No comments: