25.9.14

Cadwch Gymru'n Daclus - Keep Wales Tidy

Aeth dosbarth Mrs Hood am dro efo tim Cadwch Gymru'n Daclus yn ddiweddar i godi sbwriel.

Mrs Hood's class went for a walk with the Keep Wales Tidy team recently, and took part in a litter pick.  No comments: