17.7.14

Dagrau - Tears

Roedd yna ddagrau ym Mlwyddyn 6 heddiw.  Na, dim wrth feddwl am eu diwrnod olaf yfory, ond wrth blicio nionod ar gyfer coginio latkes Iddewig!  Blasus iawn cofiwch!

There were tears in Year 6 today.  No, not when thinking of their last day with us tomorrow, but when peeling onions for cooking Jewish latkes!  Very tasty mind!No comments: